TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op)

03.12.2020


Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla tutustutetaan opiskelija tekoälyn maailmaan, lähtien liikkeelle tekoälyn määrittelystä päätyen koneoppimisen, neuroverkkojen ja luonnollisen kielen prosessoinnin kaltaisiin syvällisempiin tekoälyn eri osa-alueisiin. Tekoälyn perusteisiin syventyvä opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia esitietoja ja osaamista aiheesta.

"Robotiikan tavoin myös tekoälystä puhutaan paljon eri medioissa, mutta trendisanana tekoäly sekoitetaan helposti muihin tietoteknisiin määritelmiin. Tekoälynä markkinoidaan monenlaisia palveluita, joilla ei välttämättä ole tekemistä varsinaisen tekoälyn kanssa. Tästä syystä on tärkeää tietää mistä puhutaan, kun aiheena on tekoäly", kertoo opettaja Pasi Hänninen.

Kaikille sopiva tapa tutustua tekoälyn maailmaan

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan myös moniin tekoälyä hyödyntäviin käytännön sovelluksiin, sillä tekoälyä löytyy esimerkiksi peleistä, lääketieteessä, tiedonlouhinnassa, sekä puheen- ja kuvantunnistuksessa. Käytännön elämän esimerkkejä tekoälyä hyödyntävistä palveluista ovat mm. hakukoneet, roskapostisuodattimet sekä kohdennettu mainonta.

Ilmoittaudu TIEP2000 Tekoälyn sovelluksia ja perusteita (2 op) -opintojaksolle tästä

 

"On tärkeää tietää mistä puhutaan kun aiheena on tekoäly"