TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op)

23.11.2020Jos tavalliselta vastaantulijalta kysyttäisiin summamutikassa mikä robotti hänen mielestään on, uskoisin robotin tarkoittavan useimmille jonkinlaista mekaanista laitetta, joka tekee ihmisen sille määrittämää tehtävää. Tämä ei ole ollenkaan hassumpi määritelmä, ongelma siinä on kuitenkin se, että se kattaa monen muunkin laitteen kuin varsinaisen robotin. Esimerkiksi mikroaaltouuni voisi olla robotti, samoin pölynimuri. Jotta voidaan puhua roboteista, tulisi meidän aivan ensimmäiseksi määritellä se mistä halutaan puhua. Tästä lähdetään liikkeelle myös Jyväskylän avoimen yliopiston TIEP1830 Johdatus robotiikkaan -opintojaksolla.


Tervetuloa tutustumaan robotiikan maailmaan

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksen jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Opintojakso ei edellytä aiempaa osaamista, joten se soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille. Et siis tarvitse aiempaa taustaa yliopisto-opinnoista tai tietotekniikasta, pelkkä kiinnostus aiheeseen riittää hyvin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee robotiikan teoreettiset perusteet (mm. robotin ja robotiikan määritelmät, robottien luokittelut ja mekaniikka, sekä historia), tuntee robotiikan erilaisia käyttömahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä, sekä ymmärtää robotiikkaan liittyviä haasteita. Opintojakso suoritetaan tekemällä tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittaudu TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) -opintojaksolle tästä

 

"Kaikille ihmisille on saatava perusymmärrys siitä, mitä robotiikka ja tekoälyt ovat" (Christina Andersson)

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan

Opintojakso on jaettu lukuihin, joista jokainen käsittää yhden seuraavista robotiikan perusteisiin kuuluvista aiheista:

  • Johdatus robotiikan perusteisiin (robotin ja robotiikan määritelmä, robottien luokittelu, mekaniikka ja historia)
  • Tekoäly robotiikassa
  • Teollisuusrobotit
  • Palvelurobotit
  • Ohjelmistorobotit
  • Robotiikan haasteet (mm. etiikka)
  • Robotiikan tulevaisuudennäkymiä

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on:

  • Robotiikan perusteiden hallinta
  • Kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
  • Ymmärrys robotiikkaan liittyvistä haasteista


Opiskelijoiden palautetta opintojaksosta

Tämän kurssin myötä olen saanut paljon tietoa robotiikasta, ja nyt kun sitä on enemmän, olen kiinnostunut robotiikan mahdollisuuksista ja myös jo selaillut tarjolla olevaa avointa opiskelumateriaalia. On hyvä olla tietoinen, missä mennään ja mitä on tulossa. 

Kurssilla tuli esille hyvin myös robotiikan mahdollisuudet, eikä vain ne negatiiviset ajatukset joita helposti huomaa uutisvirroista. Kurssi on myös laittanut pohtimaan sitä, mitä taitoja minun olisi hyvä kehittää, jotta pärjään tulevaisuuden työelämässä. Olen tällä hetkellä ammatissa jossa ei juurikaan käytetä tekniikkaa, puhelin on ainut tekninen välinen työssäni, joten minun on syytä päivittää digiosaamista. Opiskelun kautta onneksi jonkun verran tullut käytettyä tekniikkaa, mutta paljon on vielä asioita joita olisi hyvä osata. Yksi kiinnostavimmista oli kotihoidon robotti, se olisi todella tarpeellinen ikääntyvässä yhteiskunnassa

Kurssin suoritustapa on loistava, mukava kun voi opiskella omaan tahtiin töiden ohella näitä asioita! Aivan huippua. Materiaali oli helppolukuista ja selkeää, ei menty liian syvälle tai vaadittu liikoja. Mahtavaa että saa suorittaa tällaisia opintoja ja kartuttaa omaa tietämystä aiheesta. Suuri kiitos!