2D-peligrafiikka (TVT, 8.-9. lk)

01.04.2019

Yläkoulun valinnaiselle kuvankäsittelykurssille keväällä 2018 tehty kahden oppitunnin pituinen materiaali 2D-peligrafiikan peruskäsitteiden ymmärtämiseksi ja erityisesti perinteisen pikseligrafiikan luomiseksi. Aihetta käsiteltiin yhteensä noin viidellä tunnilla, tämä oli 2D-peligrafiikkaosuuden aloittanut kaksoistunti. Myöhemmillä tunneilla käsiteltiin spritejen (eli tässä tapauksessa pelihahmojen) ja tekstuuripalikoiden luomista, sekä kenttäsuunnittelua (peliä varten). 

Oppilaat tekivät osuuden päätteeksi portfoliotyönä pelikentän tai ruudun kaksiuloitteisesti pelistä (esim. Super Mario -tyylinen tasohyppelypeli), joka tehtiin aiemmilla tunneilla tehdyistä spriteistä ja tekstuuripalikoista.

PowerPoint-muotoinen materiaali tehtiin alunperin Google Slidella, joten se ei täysin vastaa sitä millainen se on ollut alkuperäisessä muodossaan (esim. GIF-animaation sijaan aloitusdiana on still-kuva).


Viimeisimmät blogikirjoitukseni

Palvelurobotiikalla tarkoitetaan sitä robotiikan sovellusaluetta, joka kattaa muut kuin teollisuuslaitoksissa tehtävät työt. Palvelurobotiikassa on kyse teknologian ja palvelujen yhteensovittamisesta eli roolista, mikä robotille halutaan antaa palvelujärjestelmässä. Onko robotin roolina olla työväline, autonominen toimija vai jotain muuta? Kun...

"Robotiikan tavoin myös tekoälystä puhutaan paljon eri medioissa, mutta trendisanana tekoäly sekoitetaan helposti muihin tietoteknisiin määritelmiin. Tekoälynä markkinoidaan monenlaisia palveluita, joilla ei välttämättä ole tekemistä varsinaisen tekoälyn kanssa. Tästä syystä on tärkeää tietää mistä puhutaan, kun aiheena on tekoäly", kertoo opettaja...

Jos tavalliselta vastaantulijalta kysyttäisiin summamutikassa mikä robotti hänen mielestään on, uskoisin robotin tarkoittavan useimmille jonkinlaista mekaanista laitetta, joka tekee ihmisen sille määrittämää tehtävää. Tämä ei ole ollenkaan hassumpi määritelmä, ongelma siinä on kuitenkin se, että se kattaa monen muunkin laitteen kuin varsinaisen...